A+ A-
terapia dla dzieci

Umiejętność efektywnego porozumiewania się jest bardzo ważna dla nabywania kolejnych umiejętności, takich jak czytanie, pisanie czy kształtowanie kontaktów międzyludzkich. Za pośrednictwem języka uczymy się poznawać świat i formułować myśli. Nieprawidłowości w rozwoju mowy często są pierwszym symptomem zaburzeń rozwojowych, dlatego ważne jest, aby ich nie ignorować.
Umiejętność pięknego wypowiadania się wpływa na odbiór społeczny. Dobrze jest skorygować nieprawidłowości występujące w mowie jak najwcześniej, zanim się utrwalą lub zaczną być powodem skrępowania.

Na konsultację i terapię logopedyczną zapraszam szczególnie dzieci:

  • które wymagają poprawy jakości dykcji, usprawnienia umiejętności oddechowych
  • które nie wymawiają wszystkich głosek z repertuaru dźwięków języka polskiego lub je zniekształcają (np. wymawiają głoski w sposób, który jest nieprzyjemny dla ucha odbiorcy lub nie wymawiają głosek, które wymawiają ich rówieśnicy)
  • ze specyficznymi zaburzeniami językowymi
  • z objawami niepłynności mowy
  • których proces nabywania mowy jest opóźniony lub zaburzony (również u dzieci dwujęzycznych, których rodzice są zaniepokojeni specyficznym rozwojem mowy ich dzieci)
  • które rozwijają się nieharmonijnie, u których występują problemy w obrębie jamy ustnej (z pobieraniem pokarmów, z połykaniem, z odruchami)
  • dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka towarzyszącym zespołom genetycznym (np. zespół Downa), porażeniu mózgowemu, autyzmowi, zespołowi Aspergera
  • z wadami w budowie narządów anatomicznych (z rozszczepem podniebienia, po wypadkach, po zabiegach)
  • które nie mają możliwości posługiwania się komunikacją werbalną

Diagnoza logopedyczna polega na przeprowadzeniu wywiadu na temat rozwoju mowy lub też analizy historii choroby. Następnym krokiem jest obserwacja zachowań komunikacyjnych i umiejętności językowych dziecka, a także przeprowadzenie odpowiedniego testu diagnostycznego dostosowanego do potrzeb pacjenta. Przy ocenie rozwoju mowy dziecka bierze się pod uwagę takie umiejętności jak rozumienie, zasób słownictwa, stosowanie form gramatycznych. Zwraca się także uwagę na budowa i motorykę aparatu artykulacyjnego, u najmłodszych również obecność i jakość odruchów w obrębie jamy ustnej. Niejednokrotnie zdarza się, że dzieci są przez logopedę kierowane do innych specjalistów w celu uzyskania dokładnego obrazu zaburzeń i podjęcia odpowiedniej formy pomocy.
Do logopedy warto się zgłosić nie tylko w celu podjęcia terapii, ale także w przypadku wszelkich wątpliwości związanych z mową i czynnościami aparatu artykulacyjnego. Czasami jednorazowa konsultacja lub kilka spotkań pomaga w zrozumieniu problemów związanych z mową i radzeniu sobie z nimi.

Zajęcia są prowadzone według indywidualnie dobranego programu, z uwzględnieniem trudności, wieku, tempa i preferowanych form pracy. W terapii wykorzystuję profesjonalne pomoce logopedyczne, programy multimedialne, jak również materiały edukacyjne własnego projektu i sprzęty codziennego użytku. Spotkania, szczególnie te dla młodszych dzieci, opierają się na zabawie, tak aby dzieciom miło kojarzył się czas terapii. Ćwiczenia logopedyczne dla starszych dzieci, nieraz żmudne i wymagające cierpliwości oraz przełamania utrwalonych nawyków, przeplatane są grami
i zabawami. Obecność rodziców na zajęciach jest wskazana, gdyż dzięki temu bliscy mogą uczyć się, jakie strategie postępowania wspierają efekty terapii logopedycznej. Istnieje również możliwość nagrywania sesji w celu rejestracji postępów i nauki kontynuowania pracy z dzieckiem w domu.

Rozumiem, że uczęszczanie dziecka na zajęcia logopedyczne wiąże się dla rodziców
z poświęceniem czasu i wydatkami, dlatego informuję, kiedy zajęcia można zakończyć, a także staram się doradzać tylko te dodatkowe badania, które są faktycznie potrzebne.

O tym, że metody stosowane w logopedii są skuteczne, świadczą sukcesy pacjentów. Terapia może pomóc dziecku przezwyciężyć kłopoty z mową lub nabywaniem języka,
a także co za tym idzie przyczynić się do poprawy jakości takich umiejętności jak czytanie i pisanie, a u dzieci niemówiących wpłynąć na wyeliminowanie problemów
z zachowaniem.


Od słowa do słowa Monika Różycka-Lazurek - Usługi logopedyczne

Projekt i wykonanie: aiai.pl