A+ A-
A+ A-
Terapia dla dorosłych

Terapia dla dorosłych
Mowa to umiejętność, z której korzystamy najczęściej, przez pryzmat której jesteśmy oceniani. Dlatego warto zadbać o to, by posługiwać się nią w taki sposób, by komunikacja była powodem do zadowolenia. Logopedia, chociaż kojarzona przede wszystkim
z dziećmi, obejmuje również zaburzenia mowy i języka u osób dorosłych. Program terapii, materiały i metody pracy dla tej grupy wiekowej są specjalnie dobrane i zawsze dostosowywane do potrzeb oraz możliwości pacjenta. Zajęcia prowadzone są sprawdzonymi metodami, a program terapii zawsze dobierany indywidualnie, gdyż każdy pacjent wymaga innego wsparcia.


Zapraszam do kontaktu osoby, które oczekują wsparcia logopedy
z powodu:

  • chęci udoskonalenia dykcji i umiejętności językowych
  • wad wymowy (pacjent nie wymawia wszystkich głosek, ma nieprawidłową, rażącą wymowę)
  • wad w budowie narządów anatomicznych (po wypadkach, po zabiegach, skutkujących obniżeniem wyrazistości mowy
  • jąkania lub innego rodzaju niepłynności mowy
  • afazji (zaburzeń językowych powstałych w wyniku u organicznego szkodzenia mózgu)
  • problemów neuromięśniowych spowodowanych np. udarem (kłopotów z napięciem mięśniowym – nadmiernie obniżonym lub zbyt silnym)
  • braku możliwości posługiwania się komunikacją werbalną

Diagnoza logopedyczna polega na rozmowie na temat oczekiwań pacjenta i analizie historii choroby. W uzasadnionych przypadkach wykonywany jest również test diagnostyczny dostosowany do specyfiki zaburzeń mowy i języka, możliwe jest również nagranie wypowiedzi w celu oceny efektywności terapii. Niektórzy pacjenci są kierowani na dodatkowe konsultacje u specjalistów.
Częstotliwość i długość trwania zajęć ustalane są indywidualnie. Metody prowadzenia zajęć i program terapii są zawsze dostosowywane do pacjenta – uwzględniając przede wszystkim rodzaj i stopień trudności, z jakimi się zgłasza, wiek, preferowane formy pracy czy zainteresowania, jak również stan zdrowia. Na zajęciach mile widziane są również rodziny pacjentów. Jest to ważne dla wspierania terapii podczas ćwiczeń
w domu, a także dla nauki postępowania w momencie pojawienia się trudności. Oprócz aktywności proponowanych podczas terapii logopedycznej pod kontrolą logopedy, pacjenci otrzymują zadania do samodzielnego wykonywania. Regularność w utrwalaniu zdobytych umiejętności jest istotna dla powodzenia terapii. Warto pamiętać, że
w przypadku niektórych zaburzeń (np. po udarze) również czas rozpoczęcia ćwiczeń logopedycznych ma znaczenie.
Fakty nagłego pojawienia się zaburzeń językowych u dorosłego człowieka, który nigdy przedtem nie miał kłopotów z mówieniem, może być szokujące i powodować frustrację.
Szczególnie w takich sytuacjach, gdy osłabienie jakości mowy wpływa na jakość życia, pomoc specjalisty jest szczególnie wskazana.
Oprócz uzyskania pięknej mowy, pacjenci dzięki zajęciom mogą poczuć się bardziej pewni siebie, zadowoleni z powodu przezwyciężenia trudności komunikacyjnych oraz wolni od lęku o nieprawidłową wymowę czy niepłynność.

Od słowa do słowa Monika Różycka-Lazurek - Usługi logopedyczne

Projekt i wykonanie: aiai.pl