A+ A-
O mnie

Neurologopeda Warszawa

logopeda
Jestem neurologopedką z doświadczeniem w pracy z osobami z różnorodnymi zaburzeniami mowy. Tytuł magistra zdobyłam
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, gdzie studiowałam filologię polską ze specjalizacją logopedyczną i nauczycielską. Swoją ścieżkę edukacyjną kontynuowałam
w studium neurologopedii na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie obroniłam pracę dyplomową – studium przypadku pacjenta z afazją ruchową.


Moje zainteresowanie logopedią zaczęło się od fascynacji praktyczną stroną językoznawstwa. Największą satysfakcję sprawia mi praca z osobami cierpiącymi
na afazję (najczęściej są to pacjenci, którzy wymagają ćwiczeń logopedycznych
po przebytym udarze), a także z dziećmi z problemami w nabywaniu języka na tle zaburzeń ogólnorozwojowych lub zakłóconym procesem nabywania mowy. Zawodowo zajmuję się terapią dyslalii, zaburzeń słuchu fonematycznego, afazji, dyzartrii, alalii, opóźnionego rozwoju mowy oraz zaburzeń funkcji poboru pokarmu. Wspieram również osoby potrzebujące komunikacji alternatywnej. Interesuje mnie kwestia dwujęzyczności u dzieci wychowujących się w rodzinach mieszanych. Chętnie współpracuję
z pacjentami anglojęzycznymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując jako logopeda w warszawskich przedszkolach, domu małego dziecka, poradni, udzielając terapii w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych oraz biorąc udział w projektach współfinansowanych przez EFS w przedszkolach i w szkole w Warszawie. Oprócz tego, wielokrotnie prowadziłam terapię logopedyczną i neurologopedyczną dla dorosłych, między innymi z pacjentami z Ośrodka Rehabilitacji dla Olimpijczyków
i Paraolimpijczyków w Michałowicach.

W mojej pracy najbardziej cenię sobie dobry kontakt z pacjentem, dlatego staram się, aby prowadzona przeze mnie terapia logopedyczna przebiegała w atmosferze przyjaźni i wsparcia.

Wykształcenie:
2010-2012 – studia podyplomowe: neurologopedia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
2004-2009 – studia magisterskie: filologia polska ze specjalizacją logopedyczną
i nauczycielską, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kursy:
Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne, prow. E. Małachowska
Dwujęzyczni uczniowie - strategie diagnozy i terapii logopedycznej, prow. H. Langdon
Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, prow. M. Łukaszewska
Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci, M. Baj-Lieder
Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza i terapia, prow. K. Węsierska
Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym, prow. K. Węsierska
Diagnoza i terapia pacjentów z dysfagią, prow. M. Szmaj
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych
z poborem pokarmów i nadawaniem mowy, prow. A. Łada
AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji, prow. A. Smyczek
Program Rozwoju Komunikacji MAKATON, szkolenie I stopnia, prow. B. Kaczmarek

Od słowa do słowa Monika Różycka-Lazurek - Usługi logopedyczne

Projekt i wykonanie: aiai.pl