A+ A-
gabinet logopedyczny warszawa

Logopeda Warszawa


Do 15.10.2019 przebywam na urlopie macierzyńskim.

Witam na stronie „Od słowa do słowa” poświęconej terapii logopedycznej dzieci i dorosłych. Jestem dyplomowaną logopedką z doświadczeniem w pracy z osobami z różnymi zaburzeniami mowy i języka. Zapraszam do kontaktu osoby, które potrzebują wsparcia logopedy w Warszawie i okolicach.

Logopeda specjalizuje się w terapii mowy i języka, co oznacza, że zajmuje się kwestią prawidłowej wymowy, rozumianej jako dbałość o poprawną artykulację, oddech, płynność wypowiedzi, jak również pomaga w rozwijaniu umiejętności rozumienia i budowania komunikatów językowych. Logopedia zajmuje się zaburzeniami o zróżnicowanym przebiegu i podłożu. Warto zastanowić się, jakie symptomy mogą wskazywać na potrzebę interwencji logopedy:

Dziecko:
 • 6/8 miesiąc–1 rok – dziecko nie gaworzy, nie wydaje powtarzalnych dźwięków, nie wypowiada sylab;
 • 1–2 rok życia – dziecko sprawia wrażenie, że nie rozumie kierowanych do niego słów, poleceń, nie próbuje porozumiewać się werbalnie, unika kontaktu;
 • 2–3 r.ż. – dziecko wciąż nie mówi, posługuje się jedynie wyrazami dźwiękonaśladowczymi; sprawia wrażenie, jakby zatrzymało się na etapie posługiwania się kilkoma słowami, mówi „po swojemu” i jest zupełnie niezrozumiałe dla osób spoza najbliższego otoczenia lub dla rodziców;
 • 3 r.ż. – dziecko nie wymawia głosek k, g, t, d, p, b, f, w, m, n, a, e, y, i, o, u, dziecko mówi „przez nos”, nie łączy wyrazów w zdania;
 • 4 r.ż – dziecko nie wymawia głosek ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, wymawia głoski, których dźwięk jest nieprzyjemny dla ucha; podczas gdy mówi, jego język wysuwa się z jamy ustnej;
 • 5 r.ż – dziecko nie wymawia głosek sz, rz, cz, dż, nie potrafi unieść języka do podniebienia; mowa jest niepłynna, dziecko wielokrotnie zacina się, momenty niepłynności trwają kilka sekund i są uciążliwe dla mówiącego i dla słuchaczy;
 • 6 r.ż. – dziecko nie wymawia głoski r;
 • dziecko mówiło, lecz pojawił się regres i zamilkło lub mowa stała się ograniczona;
 • wydaje się, że dziecko nie słyszy lub nie rozumie, dziecko mówi bardzo głośno, mowa sprawia wrażenie pozbawionej intonacji, głos dziecka brzmi nienaturalnie wysoko;
 • niezależnie od wieku, dziecko wymaga pomocy logopedy, gdyż zniekształca wymowę głosek mówiąc r francuskie, podczas artykulacji język wysuwa się z jamy ustnej lub dziecko wymawia dźwięki w sposób nieprzyjemny dla ucha;
 • wsparcia logopedy w większości przypadków wymagają również osoby z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, porażeniem mózgowym.

Dorosły:
 • nieprawidłowa wymowa, brak umiejętności wymowy głoski;
 • jąkanie lub innego rodzaju niepłynność mowy;
 • logopeda służy wsparciem tym, którzy stracili zdolność swobodnego wypowiadania się lub rozumienia wskutek choroby;
 • ćwiczenia logopedyczne mogą być pomocne dla osób, które mają problemy z kontrolą ruchów narządów mowy.

Monika Różycka

Logopeda Warszawa

Od słowa do słowa Monika Różycka-Lazurek - Usługi logopedyczne

Projekt i wykonanie: aiai.pl